Independence day

.

מרצה : הסופרת והעיתונאית, גיל הראבן


מתקפה חייזרית על כדור הארץ נמחצת בזכות עוז רוחו של האדם ויכולתו להתאחד ביום הרביעי ליולי, יום העצמאות האמריקני. על אף שנמצא מי שטען כי מדובר בסאטירה על מערכת הבחירות כמה חודשים לפני סיומה, ועוד מי שטען כי אמריך הגרמני שואב השראה יותר מאלברט שפר הנאצי מאשר מסטיבן שפילברג, לא מפליא ש"היום השלישי" כובש את מקומם של "T.E" ו"פארק היורה" בצמרת הלהיטים הגדולים של כל הזמנים. עכשיו אתם צריכים להחליט מה יותר מחריד - סכנת השתלטותם של חוצנים על כדור הארץ, או הסכנה הכרוכה בהשתלטות ההוליוודית על הנפש הרכה של כולנו.