כתבה בערוץ 10 מתאריך 12.12.2016 בנושא 
הון ושלטון. הכתבה כוללת ראיון עם האדריכלית אלונה ליפשיץ.

.