נתיביה - האגודה לחקר כתבי הקודש  

הקמת בית עמותת "נתיביה" במרכז ירושלים. ליווי מלא משלב הכנת התב"ע, דרך הרישוי ועד הבנייה בפועל, לרבות התמודדות עם המורכבות השימורית הנדרשת 
..