משגב דב - תכנון תחנת הדלק
תכנון תחנת דלק כחלק מקומפלקס כולל של אזור תעסוקה לוגיסטי

 


..