שבועון 
                  
תכנון וביצוע של משרדי מערכת השבועון "משפחה" בהר חוצבים, ירושלים
(2007, 2010).


 

..