יבולים פרדסייה

תוספת קומה וחדר מדרגות עם קיר מסך לבניין משרדים באתר
לוגיסטי, בעל חצר פנימית מטופחת


 


 

..