בית הבטון


תכנון שיפוץ ושימור "בית הבטון" (נבנה ב-1913) בסמוך למקורות הירקון עבור רשות הטבע והגנים, כולל דרכי גישה, תשתיות, פיתוח שטח ותכנון פנים (2009)


..