אריאל 8

הכנת תיק תיעוד לשימור מבנה היסטורי משנת 1923 בשכונת רוממה הישנה בירושלים. התכנון החדש הציע תוספת קומות מגורים מעל המבנה הקיים 2009 

..