אר.אר.סאט צומת ראם
תכנון ופיקוח על ההקמה של אתר תקשורת לווינים באתר תעשיתי מיושן והפיכתו לאתר סופר מודרני. תכנון ופיקוח על ביצוע במספר שנים של התפתחות ושינויים תוך כדי גידול משמעותי בהיקף פעילות החברה  

..