אר.אר.סאט עמק האלה

תחנת תקשורת לווינים בעמק האלה

האתר הישן של "בזק" משנות השבעים עובר תכנון מודרני מקיף הן של החלקים הטכניים ומתקני התקשורת והן של המבנים והחללים הפנימיים, תוך התאמה לצרכים העכשוויים מבחינה טכנית
ומבחינה עיצובית.

 

..