תוכניות מפורטות ותבעו"ת
- תוכנית מפורטת בסמכות מקומית לבניין מגורים בשכונת אבו טור בירושלים (2009)
- תוכנית מפורטת בסמכות מחוזית למוסד בשכונת רחביה בירושלים (2008)
- תוכנית מפורטת לגן הלאומי תל אפק (2010)
- תוכנית מפורטת לגן הלאומי מקורות הירקון (2010)
- תוכנית מפורטת למתחם מנפטת סיבי הדרום בצומת ראם (2010)

..